Epoksi premazi – tlaki

Mehanske obremenitve, kot so pritisk, udarec, drsnost, vlečenje in razenje, pa se delijo na: lahke (v kleteh, skladiščih, kjer ne uporabljajo viličarjev, hodnikih, avlah, garderobah); srednje (v t...